ZorgverlenerThuis - Anja Schipper, Pgb Zorgverlener thuiszorg Maarssen, Maarssenbroek, Vleuten, De Meern, Utrecht

Zorgvrager en zorgverlener
kiezen voor een samenwerking die werkt!

Even Voorstellen

Via zorgverlenerthuis.nl bied ik mijn kennis, ervaring en kunnen aan als ZZP Verzorgende. Onder de naam ZorgverlenerThuis - Anja Schipper lever ik als ZZP'er zorg bij u aan huis, maar ook als ondersteuning binnen uw team en/of zorginstelling.
Vanaf 1986 ben ik werkzaam in de zorgsector;
als Z-verpleegkundige, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking (verstandelijk gehandicaptenzorg) en als Verzorgende C binnen de thuiszorg.
Ook heb ik als (leerling)verzorgende ervaring opgedaan binnen kleinschalig wonen, verpleeghuizen en verzorgingshuizen.

Mijn Motivatie

De reguliere zorg is al jaren onderhevig aan veranderingen die niet altijd de zorg ten goede komt. Het veroorzaakt geregeld frustratie bij de zorgvrager maar ook bij de zorgverlener.
De pgb zorg, de particuliere zorgverlening en de ZZP'er(s) in de zorg brengen een positieve verandering in de zorgverlening en is gericht op de zorgvrager, aangezien u als zorgvrager de leidende hand heeft.
U koopt uw zorg bewust in, u kiest uw eigen zorgverlener(s) en maakt duidelijke afspraken. Als zorgverlener lever je meer individuele zorg met ruimte voor persoonlijke aandacht voor de zorgvrager.
Een manier van werken waarin mijn kwaliteit, mijn plezier van werken en zelfstandigheid tot uiting komt.

 

Ik voldoe aan de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: (Wkkgz)

Aangesloten bij brancheorganisatie SoloPartners Inclusief aansluiting bij een erkende geschilleninstantie met klachtenfunctionaris en geschillencommissie.
Aangesloten bij beroepsverening voor verpleegkundige en verzorgende V&VN,
inclusief kwaliteitsregister.

 

 

ZorgverlenerThuis
Anja Schipper,


Particuliere ( pgb ) zorgverlener aan huis. Werkzaam in de regio Maarssen, Breukelen als ZZP'er in de zorg.


Ingeschreven bij de KvK.


Neem vrijblijvend contact op en/of maak een afspraak voor een kennismaking.

Contact

E-mail :
info@zorgverlenerthuis.nl

 

Telefoon :
06 24 32 6410

 

Lees hier de
aanbevelingen - beoordelingen

over de zorglevering van ZorgverlenerThuis - Anja Schipper

 


 

Uw zorgvraag mijn mogelijkheden

Huishoudelijke verzorging
Persoonlijke verzorging (hulp bij alledaagse handelingen zoals opstaan, douchen of eten en drinken)
Verpleging (zoals hulp bij het gebruik van medicijnen, oppervlakkige wondverzorging)
Begeleiding (ondersteuning bij activiteiten thuis en buiten de deur, zoals dagopvang én leren omgaan
met een handicap of helpen veranderingen te realiseren)
Thuiszorg voor uw huisdier (als u niet meer of tijdelijk voor uw huisdier kan zorgen, zoals kattenbak -,
dieren verblijven verschonen, uw hond uitlaten enz.)

   

CONTACT      info@zorgverlenerthuis.nl  |  T: 06 24 32 6410

Informatie voor zorgvrager en zorgverlener

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo 2015 Rijksoverheid)

Wmo

Wet langdurige zorg (Wlz)

Wlz

Belangenvereniging PGB

Per Saldo

Service centrum PGB

SVB

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Zorg) items gerealiteerd aan ZorgverlenerThuis

           

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo 2015 Stichtse Vecht, Maarssen)

Wmo        

Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo 2015 Utrecht, De Meern, Vleuten)

Wmo        

Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

AWBZ